Miks just Pärnu Motokool?


Sõbralik, kiire, mugav, paindlik ja personaalne. Garanteerime häid tulemusi eksamitel ja edaspidi ohutut liiklemist liikluses. E-õpe on kiire, mugav ja igal pool kaasas. Ei ole vaja enam istuda pikkadel väsitavatel klassiloengutel. Kellele vaja pakume kindlasti ka konsultatsiooni tunde, kui jääb midagi selgusetuks e-õppe loengutest. Meie õppekavad ja õppemeetodid on koostanud oma ala professionaalid, et tagada võimalikult head tulemused. Pärnu Motokool soovib Teile mugavat ja toredat õppimist.

Millises vanuses võiks õpingutega alustada?

Kategooriad, mille õpet pakub autokool Pärnu Motokool: AM-kategooria (roller), A2-kategooria mootorratas võimsusega 25-35kW, A-kategooria mootorratas suurema võimsusega kui 35kW (NB! Maanteeameti riiklikul sõidueksamil tuleb kasutada mootorratast võimsusega vähemalt 50kW), BE-kategooria autorong täismassiga 7000kg (autorong koosneb B-kategooria sõiduautost täismassiga kuni 3500kg ja O2-kategooria piduritega haagisest täismassiga kuni 3500kg) ja loomulikult ka järelkoolitust ehk lõppastmekoolitust (libedasõit), mis on vaja läbida 23 kuu jooksul alates esmaste juhilubade kättesaamisest. Vastasel juhul kaotab juhiluba kehtivuse. Kõigi eelmainitud kategooriate õpet pakuvad ka autokool Rakvers – Rakvere Motokool, autokool Tallinnas – Tallinna Motokool ja autokool Tartus – Tartu Motokool

AM-kategooria (roller) juhtimisõiguse taotlemiseks peab isik olema vähemalt 14-aastane. Õppeaeg on keskmiselt 4-6nädalat, vastavalt õppesoovile ja -kiirusele. Õppeprogrammist lähtuvalt: õpitakse esmalt liiklusterminid (nt mis on auto, sõiduauto, mootorratas, tõukeratas, rula, jalgratas, jalakäija jne), seejärel õpitakse tundma liiklusmärke, -ohutust, liikluskäitumist ja tehnoseisundeid.

Õppemaht on minimaalselt 10 akadeemilist teooriatundi ja 12 akadeemilist sõidutundi. Autokooli Pärnu Motokool e-õppe programmid on kokku pandud oma ala professionaalide poolt, kellel selja taga pikaajaline liikluskasvatuse kogemus. Programme uuendatakse ja arendatakse stabiilselt edasi, et õppijatele võimalikult häid õppevõimalusi ja teadmisi pakkuda.

Piiratud õigusega esmaseid juhilube (rahvakeeli piimakaid) saab taotlema hakata juba 15,5-aasta vanuselt. Õppeprogramm on samasuguse ülesehituse ja mahuga nagu B-kategooria esmaste juhilubade õpingutel, mida saab taotlema 17,5-aasta vanuselt hakata. Kui oled alustanud õpinguid autokoolis 15,5-aasta vanuselt, siis autokooli lõpetamisel ei ole sa kohustatud minema Maanteeameti riiklikele eksamitele. 

Minnes Maanteameti riiklikele eksamitele 17,5-aasta vanuselt ja sooritades eksamid positiivse tulemusega, omandad kohe esmased juhiload. Otsustades minna Maanteeameti riiklikele eksamitele 15,5-17,5-eluaasta vahemikus ja sooritades eksamid, omistatakse Sulle piiratud õigusega juhiload (piimakad). Piiratud õigusega juhilubadega võib juhtida ka AM-kategooria mopeedi (roller). Esmaste juhilubade taotlemisel ja autokooli astumisel, pead olema vähemalt 17,5-aasta vanune.

Õppeprogrammid on ülesehitatud veebipõhiselt. Loenguid, õppematerjale ja liiklusteste saad õppida vabalt valitud ajal. Õppemaht on minimaalselt 28 akadeemilist teooriatundi ja 30 akadeemilist sõidutundi. Esimesed õppesõidu tunnid toimuvad suletud liiklusega õppeväljakul. Seal õpitakse kasutama ohuvarustust, sõiduauto käsitsemist ja manööverdamist. Edasi liigutakse vähese liiklusega teele, kus õpitakse sõiduauto käsitsemist, paiknemist teel, liiklusmärkidega ja kaasliiklejatega arvestamist. Edasi minnakse tihedama liiklusega teedele ja tänavatele, kus tutvutakse erinevate liiklusolukordadega.

Omades esmast juhiluba ja olles üle 18-aastane, on võimalus taotleda A2-kategooria (võimsusega 25-35kW) mootorratta juhtimisõigust. Teooriaõppe programm on üles ehitatud veebipõhiselt, et õppida mugavamalt oma valitud aegadel. Teooriaõppe maht on minimaalselt 10 akadeemilist tundi (1 akadeemiline tund = 45min), mille saab lihtsalt meie e-õppekeskkonnas läbida. Seal on nii mootorrattateemalised loengud kui õppematerjalid ning lisaks ka liiklustestikeskkond.

Sõidutundide minimaalne maht on 10 akadeemilist tundi. Kui taotled täiendavat kategooriat A2-kategoorias, A-kategoorias või BE-kategoorias, tuleb arvestada, et Maanteeameti riiklikul teooriaeksamil tuleb vastata üldistele liiklusteemalistele küsimustele. Täiendavate kategooriate küsimusi esineb harva.

A-kategooria mootorratta juhtimisõigust võib taotleda alates 23,5-aastaselt. Eelnevalt peab selleks omama mistahes kategooria juhtimisõigust. Nooremana kui 23,5-aastaselt A- kategooria juhtimisõigust taotledes peab olema eelnev A2-kategooria mootorratta 2-aastane juhtimisõigus. Õppemaht näeb ette 10 akadeemilist teooriatundi ja minimaalselt 10 akadeemilist sõidutundi.

Esimesed sõidutunnid alustatakse muuks liikluseks suletud õppeväljakul. Esmalt õpitakse mootorratta käsitsemist, esmaseid juhtimisvõtteid ja erinevaid manöövreid. Järgmiseks liigutakse edasi vähese liiklusega teele, kus õpitakse mootorratta käsitsemist liikluses, sõidutehnikat ja kaasliiklejatega arvestamist. Sõidutundide tegelik maht lähtub iga õpilase individuaalsest arengust.

BE-kategooria autorongi juhtimisõigust saab taotlema hakata pärast B-kategooria 2-aastast juhtimisõiguse omamist. Õppemahuks on ette nähtud 2 akadeemilist teooriatundi ja 2 akadeemilist sõidutundi. Esimene sõidutund on muuks liikluseks suletud õppeväljakul, kus õpitakse ära BE-kategooria autorongi koostamine ehk haakimine ja lahti haakimine.

Järgmiseks õpitakse sooritama erinevaid manöövreid nii edasi kui tagasi suunal ehk tagurdamist, tagurpidi boksi ajamist üle parema õla ja üle vasaku õla. Teine sõidutund viiakse läbi liikluses. Alustatakse vähese liiklusega teel, kus harjutatakse paiknemist ja sooritatakse erinevaid manöövreid nii paremale, vasakule kui tagasisuunal. Tegelik õppemaht määratakse individuaalselt, lähtuvalt õpilase võimekusest ja arengust.